.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment volgen in Nederland naar schatting 800 leerlingen met Downsyndroom onderwijs op een reguliere basisschool. De  meesten van hen lezen, schrijven en rekenen in de midden- en bovenbouw op een ander niveau dan de rest van de klas. Zij hebben hiervoor een eigen leerprogramma. Vooral in de bovenbouw kan het zijn dat zij meer apart dan samen met de klas werken.

 

Het samen leren is belangrijk voor de integratie. Hoe meer je samen leert, hoe meer je samen deelt en speelt. Het is motiverend voor de leerling met Downsyndroom en ook voor zijn/haar klasgenoten situaties te creŰren waarin de leerling zo gelijkwaardig mogelijk mee kan doen met de les. Het is goed voor zijn/haar zelfvertrouwen. Ook de rest van de klas zal hun klasgenoot/-genote blijven zien als bekwaam!


Samen leren is belangrijk. Gelukkig zijn er in de bovenbouw heel wat integratiekansen voor de leerling met Downsyndroom. Kansen die ook over het hoofd worden gezien. Kansen die weinig aanpassing nodig hebben. Kansen in de vorm van de zaakvakken.


Sandra van Duijl heeft samen met haar zoon Laurens Vos een leermethode ontwikkeld voor de zaakvakken. De zaakvakken in het basisonderwijs zijn verkeer, aardrijkskunde, natuurkunde, geschiedenis, topo en mogelijk Engels. De vakken worden gegeven in de groepen 5 tot en met 8. Het zijn deze zaakvakken die een belangrijk stuk integratie in de bovenbouw mogelijk kunnen maken. Binnen ieder vak wordt steeds weer een nieuw item behandeld. Hierdoor kan de leerling steeds weer aansluiting vinden met de klas. 

 

Iedere leerling kan actief meedoen met de zaakvakken, welk leer- en leesniveau de leerling ook heeft.

Het goed mee kunnen doen met deze vakken blijkt in de praktijk zoveel voor de integratie te betekenen!


Laurens zit nu in de 6e klas van de Toermalijn, een vrije school in Hillegom. Hiervoor heeft hij tot en met groep 8 regulier basisonderwijs gevolgd op 't Joppe in Nieuw-Vennep. Net als de rest van de klas wordt hij regelmatig getoetst op zijn kennis van de zaakvakken. Dit is goed gebleken voor zowel Laurens als voor de klas. Het is fijn zoveel mogelijk samen te kunnen doen. Om samen ergens voor te moeten leren en om samen het proefwerkmoment mee te maken. Er is niets beter voor de leermotivatie dan het samen werken met de klas en net als iedereen de uiteindelijke kans te hebben op een welverdiende voldoende.

 

In de praktijk blijkt de manier waarop Laurens aan de zaakvakken werkt een praktische en eenvoudige manier te zijn. Er zijn weinig aanpassingen van de leerstof nodig. De voorbereidingen kosten niet veel tijd.

Belangrijk is dat de leerstof, de hoeveelheid tekst en de moeilijke begrippen worden afgestemd op de leerling. Een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt, is makkelijker te leren en kan ook uitvoeriger worden behandeld.  

Wat nodig is, is een goede samenwerking met de leerkracht. De leerkracht weet welke onderwerpen thuis zijn behandeld en weet wat kan worden verwacht van de leerling tijdens de les.

 

VIM

In samenwerking met de VIM is deze leermethode toegelicht tijdens de VIM studiedag "Meedoen in de midden- en bovenbouw". Ben je ge´nteresseerd in deze methode of heb je vragen, neem dan contact op info@downsupport.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Samen leren is

samen zijn